8. oddíl Trojlístek

Junák – český skaut, středisko J. E. Kosiny Olomouc, z. s.

Pro budoucí členky

Pokud máš zájem stát se členkou oddílu, neváhej kontaktovat vedoucí oddílu (Kateřina Rickardtová – Kačka, , ). Ta ti podá aktuální informace a poradí ti, co a jak. V případě plné kapacity ti ráda pomůže s výběrem jiného oddílu.
A co od oddílu můžeš čekat?
Kromě družinových schůzek, které probíhají jednou týdně v klubovně na adrese Dvořákova 34, Olomouc, jezdíme pravidelně na jednodenní i vícedenní výpravy do blízkého i dalekého okolí, účastníme se akcí pořádaných okresem či ústředím a neodmítneme ani účast na charitativních akcích.
Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. Skaut děti rozvíjí laskavým a pevným vedením i chytře navrženým programem. I když to vypadá, že si v klubovně jen hrajeme, tak každou hrou se něco konkrétního učíme. Díky tomu skauty v kolektivu často poznáte, aniž by museli mít kroj. Jsou to aktivní lidé, kterým jde o víc než jen o sebe. Všímají si, co se děje kolem, a často dění sami mění a zlepšují. Podobně dobře se umí postarat i sami o sebe. Skauti a skautky totiž odmala trénují život ve skupině. Umí se tak nejen přizpůsobit, ale i jasně vyjádřit a prosadit. Také se díky pevným vazbám v oddílu jen málokdy cítí sami.
O historii skautingu, slavných skautských osobnostech a mnohém dalším se dozvíš na stránkách www.skaut.cz.
Administrace a kód a     |     v. 2019-02-07